Аймақтық экономика

Кез-келген аймақтың экономикасы — мүдделердің, ақша ағындарының және кәсіпорындармен, банктермен, тұрғындармен, бюджеттермен, билік органдарымен арадағы қарым-қатынастардың күрделі араласуы болып табылады. Қазіргі уақытта жалпы игіліктерге қол жеткізу үшін осы жүйені сауатты басқарудың, аймақтық мәселелерді шешу үшін қажетті әрекеттерді іздеудің қажеттілігі ерекше қатты сезілуде. Аймақтық және федералдық деңгейлерде бизнес пен биліктің әр-түрлі құрылымдарының арасындағы тиімді қарым-қатынастарды жүзеге асыру үшін, тиісті білімі мен біліктілігі бар мамандар қажет.

Бұл профильдің студенттері келесі пәндерді оқиды:

 • тарих, философия, логика, құқықтану, социология, психология, шет тілі;
 • математика, статистика, ақпараттық технологиялар, экономика, операцияларды зерттеу.

Профильдің арнайы пәндерінің құрамына келесілер кіреді:

 • әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар, макроэкономикалық жоспарлау және болжау, халықаралық сауда, кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметі, геосаясат;
 • бухгалтерлік есеп және талдау, еңбек экономикасы, логистика, қаржы.

Таңдау бойынша пәндердің арасынан келесілер оқылады: коммерциялық қызмет, баға белгілеу, бағалы қағаздар нарығы, қаржы менеджменті, сақтандыру, халықаралық қаржы есептемесі стандарттары және т.б.

Оқудың нәтижесінде түлек келесі қабілеттерді иемденеді:

 • аймақтық экономиканы экономикалық талдаудың заманауи әдістерін меңгереді;
 • аймақтың өндіріс күштерін аумақтық орналастыру қағидаттарын біледі;
 • экономикалық және инвестициялық үдерістердің аймақтық ерекшеліктерін түсінеді;
 • аймақтық және федералдық деңгейдегі экономикалық мәселелердің кең ауқымын шешуге қабілетті болады;
 • аймақтың аймақтық экономикасының дамуы туралы статистикалық деректерді өңдей алады;
 • әлеуметтік-экномикалық ақпаратты талдай алады және түсіндіре алады, сондай-ақ, аймақтық деңгейде басқарушылық шешімдерді қабылдау мақсатында, қол жеткізілген мәліметтерді пайдалана алады.

Жұмысқа орналасу:

Оқуды тәмамдағаннан кейін, осы профильдің түлектері экономист ретінде, жоспарлау-экономикалық қызметтердің, департаменттердің бөлімдерінің бастықтары ретінде келесі салаларда табысты жұмыс істейді:

 • федералдық деңгейдегі мемлекеттік органдарда, негізгі жоғары экономикалық білімді қажет ететін лауазымдарда;
 • РФ субъектілерінің әкімшіліктеріндегі аймақтардың экономикасын кеңістіктік дамыту мәселелерімен айналысатын экономикалық қызметтері мен бөлімшелерінде;
 • аймақтың экономикасының базалық қызмет түрлеріндегі мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік ұйымдарда;
 • аймақтарда филиалдары бар жетекші желілік фирмаларда.

Оқудың ұзақтығы:
3 жылдан 4,5 жылға дейін.

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:
Жалпы (толық) орта білім туралы аттестат (11 сынып) немесе орта кәсіптік білім туралы диплом (техникум немесе колледж). Қажет болған жағдайда, бірыңғай мемлекеттік емтиханның (БМЕ) нәтижелері.

Дипломдар:
«Аймақтық экономика» бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін Сіз РФ-ның мемлекеттік үлгідегі бакалавр дипломын, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымшаны (Diploma Supplement) аласыз.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
295 000 тенге
(350 000 тенге)*
350 000 тенге
134 500 тенге
(225 000 тенге)*
225 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

1 жылдық оқудың құны көрсетілген;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.