Moscow School of Brain and Cognitive Science

Миды және психикалық үдерістерді оқып зерттеу факультеті психологтарды, ұстаздарды, коучтерді, әлеуметтік қызметкерлерді, дәрігерлерді, бизнесмендерді, сондай-ақ жеке өсуге және өзін өзі дамытуға мүдделі адамдарды кәсіптік даярлауды жүзеге асырады.
Оқудың өзекті әдістемелерін пайдалану – академиялық психология мектептерінен бастап, заманауи теорияларға дейінгі бағыттардың кең ауқымды спектрі бойынша даярлауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сабақтарды – оқыту және кеңес беру саласында үлкен практикалық тәжірибесі бар ресейлік және шетелдік мамандар жүргізеді.
74 500 теңге
Оқудың құны

Оқудың ұзақтығы

72 академиялық сағат

Оқудың түрі

Қашықтан білім беру технологияларының қолданылуымен күндізгі-сырттай оқу

Тыңдаушыларға қойылатын талаптар

Жоғары немесе орта кәсіптік білім туралы дипломның бар болуы

Құжат

Moscow School of Brain and Cognitive Science курстық сертификаты
ОҚУҒА ТҮСУ
Миды және психикалық үдерістерді оқып зерттеу факультеті психологтарды, ұстаздарды, коучтерді, әлеуметтік қызметкерлерді, дәрігерлерді, бизнесмендерді, сондай-ақ жеке өсуге және өзін өзі дамытуға мүдделі адамдарды кәсіптік даярлауды жүзеге асырады.
Оқудың өзекті әдістемелерін пайдалану – академиялық психология мектептерінен бастап, заманауи теорияларға дейінгі бағыттардың кең ауқымды спектрі бойынша даярлауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сабақтарды – оқыту және кеңес беру саласында үлкен практикалық тәжірибесі бар ресейлік және шетелдік мамандар жүргізеді.
74 500 теңге
Оқудың құны

Оқудың ұзақтығы

72 академиялық сағат

Оқудың түрі

Қашықтан білім беру технологияларының қолданылуымен күндізгі-сырттай оқу

Тыңдаушыларға қойылатын талаптар

Жоғары немесе орта кәсіптік білім туралы дипломның бар болуы

Құжат

Moscow School of Brain and Cognitive Science курстық сертификаты
ОҚУҒА ТҮСУ