Логистика жөніндегі директор

Логистика жөніндегі директор (Logistics Director) ― жоғары тізбектегі басшы. Ол – жоспарлау, ақпарат ағындарын қалыптастыру, қызметкерлерді басқару, бөлім жұмысының сапасын арттыру, құжат айналымын қамтамасыз ету, тауарларды жылжытудың оңтайлы үдерістерін ұйымдастыру, шығындарды басқару, бизнес-үдерістерді сипаттаудың жалпы қағидаттары бойынша құзыреттерді иемдену және оларды қолдану қабілеттерін меңгеруі тиіс.

Бүгінгі таңда Дж. Сток, Д. Ламберт, М. Кристофер, М. Купер секілді логистика саласындағы танымал мамандар мен ғалымдар логистикаға мынадай анықтама береді: «Логистика – жеткізулердің тізбектерін басқару үдерісінің бір бөлігі болып табылады және тұтынушылардың талаптарына сәйкес, пайда болу нүктесінен бастап тұтыну нүктесіне дейінгі байланыстағы ақпараттың, сервистің және өнімнің босалқы қорларының және ағынының тиімділігін бақылауды, іске асыруды және жоспарлауды білдіреді».

Логистика жөніндегі директор заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді; нарықтың конъюнктурасын; өнімге деген сұранысты зерттеу әдістерін; логистикалық жүйелерді жобалау негіздерін; өндірісті болжау және жоспарлау қағидаттарын; логистикалық ақпараттық жүйелерді; келісімдерді, келісім-шарттарды және контрактілерді жетілдіру тәртібін; құжатты рәсімдеуге қойылатын талаптарды; сондай-ақ менеджмент, маркетинг, заманауи бизнес-технологиялар және қаржылық басқару негіздерін білуі тиіс.

«Логистика жөніндегі директор» мамандығы бойынша кәсіптік қайта даярлаудың қашықтық бағдарламасы еңбек қызметінен қол үзбестен, тәжірибеге бағдарланған қажетті білімге, машықтарға және ептілікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл оқу «ВТУ» Мәскеу технологиялық институтының вебинарлары тізбегіне тыңдаушыларды қосуды көздейді және кәсіби тьюторлардың толық қолдауын: курстық жұмыстарды талқылауды және рецензиялауды, электрондық семинарларды өткізуді, тыңдаушылардың сынақпен байланысты мәселелерін шешуді тұспалдайды.

Длительность обучения:
от 6 до 8 месяцев.

Требования к абитуриентам:
Диплом о среднем профессиональном образовании (техникум или колледж) или диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет, магистратура и пр.).

Дополнительно:
По факту успешного завершения обучения по программе профессиональной переподготовки слушатели могут быть зачислены на обучение по программе MBA по специальной цене и с возможностью перезачета ряда дисциплин. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Дипломы:
По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, дающий право осуществлять трудовую деятельность по выбранному направлению.

Формы и стоимость обучения:

Заочная с применением ДОТ
345 000 тенге
445 000 тенге*
445 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

Толық оқу курсының құны көрсетілген, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.