Python тілінде қосымшаларды жетілдіру

Қазіргі замандағы әлемді ақпараттық технологияларсыз және Интернетсіз елестету мүмкін емес, олар адам тіршілігінің барлық дерлік салаларын жаулап алуда және бизнесті жүргізу үшін белсенді түрде пайдаланылуда. Бұл ретте кәсіпорындар үшін бизнесті жүргізудің ақпараттық құралдарын қолдауды – кәсіпорынның ішінде де, Интернет желісінде де енгізу аса маңызды болып отыр. Сондықтан, компанияның қажеттіліктері үшін бизнес-қосымшаларды құру барысында да, тауарлар мен қызметтерді өткізуді және клиенттермен кері байланысты қамтамасыз ететін веб-қосымшаларды құру барысында да жан-жақты бола алатын және өзін жақсы көрсете алатын қосымшаларды жетілдірушілер аса үлкен сұранысқа ие болып отыр.

Python тілінде қосымшаларды жетілдіруші – икемді үстелүстілік, клиент-серверлік және веб-қосымшаларды бір уақытта оңай және жылдам құруға мүмкіндік беретін құралдарды иемденеді. Міне сондықтан Python тілінде жетілдірушілер әлемнің аса ірі ақпараттық компанияларында сұранысқа ие болып отыр.

Оқу бағдарламасының бірінші бөлігі (бірінші семестр) әр-түрлі маманданулар үшін жалпы болып табылады және жетілдіру мен енгізу циклінің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелер мен программалық өнімдерді құру негіздерін оқып зерттеуге, программалау, желілерді құру және заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану салаларындағы бастапқы білім мен машықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының екінші бөлігін оқып зерттеу барысында Сіз жалпы мақсаттағы Python программалау тілінде қосымшаларды жетілдіру үшін қажетті білімге және тәжірибелік машықтарға қол жеткізесіз, соның ішінде: Django фреймворкінің пайдаланылуымен веб-қосымшаларды құру, программалық жүйелердің түптұрпаттарын жетілдіру, бизнес-міндеттерді шешу үшін программалық қамтамасыз етуді ықпалдандыру, сондай-ақ платформалардың басым бөлігінде және әр-түрлі салаларда қосымшаларды жылдам жетілдіру міндеттерін орындау.

Оқудың мақсаты
Python программалау тілінде қосымшаларды жетілдіру үшін қажетті білімге және тәжірибелік машықтарға қол жеткізу, соның ішінде: Django фреймворкінің пайдаланылуымен веб-қосымшаларды құру, программалық жүйелердің түптұрпаттарын жетілдіру, бизнес-міндеттерді шешу үшін программалық қамтамасыз етуді ықпалдандыру, сондай-ақ платформалардың басым бөлігінде және әр-түрлі салаларда қосымшаларды жылдам жетілдіру міндеттерін орындау.

Тыңдаушылардың санаттары
Бизнес және веб-қосымшаларды (бизнес-талдау, есепке алу, бизнес-үдерістерді автоматтандыру, қолданбалы қосымшаларды ықпалдандыру жүйелері, веб-сайттар, веб-порталдар, веб-сервистер) жетілдірумен айналысуды жоспарлаған мамандар.

 
Кәсіптік қайта даярлау
 
 
Біліктілікті арттыру курстары
 

Қосымша ретінде
Тыңдаушылар «Желілік технологиялар» пәні шеңберінде Cisco CCNA Дискавери бағдарламасы бойынша тегін оқиды. Бұл курс маманның жоғары біліктілігін және оның IT-салада танылуын қамтамасыз етеді. Барлық тыңдаушылар Желі Академиясының бірегей оқу материалдары мен Cisco компаниясының жабдықтарына қол жеткізеді. Пәнді ойдағыдай тәмамдағаннан кейін тыңдаушылар емтихан тапсырып, Cisco сертификаттарына қол жеткізуге мүмкіндік алады.

Оқудың ұзақтығы және тәртіптемесі
Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқу: 1076 ак.сағ. (12 ай). При обучении на программах повышения квалификации: 392 ак.ч.

Оқу тәртіптемелері

  1. Аптасына 16-24 сағат
  2. Аптасына 40 сағат

Демалыс күндік топ
Бұл топтың оқуы сенбі және жексенбі күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін ұйымдастырылады, түстенуге және екі кофе-брейкке арналған үзілістерімен.

Оқу барысында қашықтан оқыту технологиялары ішінара қолданылады, яғни кейбір пәндер қашықтан оқыту жүйесінің форумындағы электрондық семинарлар және оn-line дәрістер (вебинарлар) тәртіптемесінде өткізіледі. Ал бұл – уақыты аса шектеулі тәжірибешіл-мамандарды оқу үдерісіне тартуға мүмкіндік береді.

Күндізгі сабақтар – тиімді оқытуға арналған барлық талаптарға сәйкес келетін, заманауи техникамен жабдықталған дәрісханада өткізіледі. Тәжірибелік сабақтар барысында оқытушы қажетті жұмыстардың/рәсімдердің орындалуын көрнекі түрде жасап көрсетеді, сондай-ақ, туындайтын барлық қиындықтарды жеңіп шығуға жеке тәртіппен көмектеседі.

Қашықтық топ
Бұл топты оқыту – қашықтан оқытудың үздік технологияларының, соңғы интерактивтік және мультимедиялық шешімдердің пайдаланылуымен жүргізіледі.

On-line дәрістер (вебинарлар) тыңдаушыға нақты уақыт тәртіптемесінде оқытушымен байланыста болуға, дәріс барысында туындайтын сұрақтарды қоюға, оқытушы мен тыңдаушылар жасап жатқан әрекеттерді компьютердің жұмыс үстелінде таратып көрсетуге мүмкіндік береді. Шәкірттер аса сәтті жазылған вебинарлардың жазбасын кез-келген уақытта көре алады.

EE-learning (электрондық семинарлар) шәкірттерге оқып зерттеліп отырған тәжірибелік мәселелерді тереңірек оқып зерттеуге мүмкіндік береді. Оқытушы кейстердің, жағдаяттық тапсырмалардың шешімін, бағдарламаларды жазу сапасын, жүйелердің баптамаларын жүзеге асыруды ұсынады және бағалайды, сондай-ақ нәтижелерін және тыңдаушылар үшін өзекті болып табылатын сұрақтарды – қашықтан оқыту жүйесіндегі форумда талқылауға ынталандырады. On-line сынақ – оқып зерттелген материалды меңгеру деңгейін өз бетінше бағалауға көмектеседі, сондай-ақ, оқытушымен барынша мұқият талқылауға және оқып зерттеуге арналған мәселелерді анықтауға көмектеседі. Әрбір пән бойынша қорытынды сынақ қарастырылған.

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:
Жоғары білім туралы (бакалавриат, мамандану, магистратура) немесе кәсіптік орта білім туралы (техникум, колледж) диплом.

Дипломдар мен куәліктер:
Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқуды тәмамдағаннан кейін түлектер таңдап алынған бағыт бойынша еңбек қызметін жүзеге асыруға құқық беретін кәсіптік даярлық туралы диплом алады. Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқуды тәмамдағаннан кейін түлектер таңдап алынған бағыт бойынша еңбек қызметін жүзеге асыруға құқық беретін кәсіптік даярлық туралы диплом алады.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
395 000 тенге
495 000 тенге*
495 000 тенге
295 000 тенге
445 000 тенге*
445 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
200 000 тенге

Толық оқу курсының құны көрсетілген, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.