CMS Joomla! пайдаланылуымен web-жетілдіру

Интернеттің кеңінен таралуымен және адам қызметінің барлық салаларына – барлық деңгейдегі бизнеске және әрбір адамның жеке өміріне – оның енгізілуімен қатар, әр-түрлі бағыттағы және атқарымдағы сайттарды қоса есептегенде әр-түрлі веб-қосымшаларды құру бойынша қажетті білім мен машықтарды иемденетін, кең ауқымдағы біліктілігі бар мамандарға деген мұқтаждық та өсіп отыр.

Әрбір веб-қосымшада ақырғы пайдаланушыға көрінбейтін серверлік бөлігі мен клиенттік бөлігі бар, және веб-қосымшаларды немесе веб-шолушыдағы сайтты пайдалану барысында пайдаланушы олармен өзара әрекеттеседі. Бүкіл веб-қосымшаның жұмысының тиімділігі мен тұрақтылығы – дәл осы екі бөлігін іске асыру сапасына байланысты. Сайттарды құру үшін қазіргі таңда Ішіндегіні Басқару Жүйелері (CMS) кеңінен қолданылады, олардың арасында CMS Joomla! ерекше орын алады. Шығыс коды ашық болуының арқасында, пайдаланушылар санының көп болуының арқасында және кәсіби жетілдірушілер қоғамдастығының қолдауының арқасында CMS Joomla! бүкіл әлемде танымал болып отыр.

«CMS Joomla! пайдаланылуымен web-жетілдіруші» бағыты бойынша оқудың барысында Сіз өз сайтыңызды жылдам құрумен қатар, тиімді жұмыс істеу үшін дұрыс баптау қабілетін қажет ететін дайын және тексерілген программалық компоненттерді пайдаланудың есебінен веб-қосымшалар мен сайттардың сенімді және өнімді жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін барлық қажетті білімге, машықтарға және икемділікке қол жеткізесіз.

Оқу бағдарламасының бірінші бөлігі (бірінші семестр) әр-түрлі маманданулар үшін жалпы болып табылады және жетілдіру мен енгізу циклінің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелер мен программалық өнімдерді құру негіздерін оқып зерттеуге, программалау, желілерді құру және заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану салаларындағы бастапқы білім мен машықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының екінші бөлігін оқып зерттеу Сізге жеке модульдерді жасауды, сайттардың үлгіқалыптарын жетілдіруді, бизнес-міндеттерді шешу үшін программалық қамтамасыз етумен ықпалдануды, интернет-дүкендерді құруды, әр-түрлі мақсаттағы веб-порталдарды құруды қоса есептегенде, HTML, PHP, CSS тілдерін қолдана отырып веб-қосымшаларды жетілдіру үшін және CMS Joomla! кәсіби тұрғыда пайдалану үшін қажетті білім мен тәжірибелік машықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқудың мақсаты
Сайтты хостингке орнатуды, жеке пайдаланушылық модульдерді жасауды, дизайн үлгіқалыптарын жасауды, сайтты оңтайландыруды және жылжытуды қоса есептегенде, CMS Joomla! ішіндегісін басқару жүйесін пайдалана отырып жеке дизайнның веб-сайттарын жетілдіру үшін қажетті білім мен тәжірибелік машықтарға қол жеткізу.

Тыңдаушылардың санаттары
CMS Joomla! пайдалана отырып сайттарды жетілдірумен айналысуды жоспарлаған мамандар (қарапайым сайт-визиткадан бастап, кешенді корпоративтік және ақпараттық порталдарға дейін).

 
Кәсіптік қайта даярлау
 
 
Біліктілікті арттыру курстары
 

Қосымша ретінде
Тыңдаушылар «Желілік технологиялар» пәні шеңберінде Cisco CCNA Дискавери бағдарламасы бойынша тегін оқиды. Бұл курс маманның жоғары біліктілігін және оның IT-салада танылуын қамтамасыз етеді. Барлық тыңдаушылар Желі Академиясының бірегей оқу материалдары мен Cisco компаниясының жабдықтарына қол жеткізеді. Пәнді ойдағыдай тәмамдағаннан кейін тыңдаушылар емтихан тапсырып, Cisco сертификаттарына қол жеткізуге мүмкіндік алады.

Оқудың ұзақтығы және тәртіптемесі
Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқу: 932 ак.сағ. (12 ай). При обучении на программах повышения квалификации: 328 ак.ч.

Оқу тәртіптемелері

Аптасына 16-24 сағат
Аптасына 40 сағат

Демалыс күндік топ
Бұл топтың оқуы сенбі және жексенбі күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін ұйымдастырылады, түстенуге және екі кофе-брейкке арналған үзілістерімен.

Оқу барысында қашықтан оқыту технологиялары ішінара қолданылады, яғни кейбір пәндер қашықтан оқыту жүйесінің форумындағы электрондық семинарлар және оn-line дәрістер (вебинарлар) тәртіптемесінде өткізіледі. Ал бұл – уақыты аса шектеулі тәжірибешіл-мамандарды оқу үдерісіне тартуға мүмкіндік береді.

Күндізгі сабақтар – тиімді оқытуға арналған барлық талаптарға сәйкес келетін, заманауи техникамен жабдықталған дәрісханада өткізіледі. Тәжірибелік сабақтар барысында оқытушы қажетті жұмыстардың/рәсімдердің орындалуын көрнекі түрде жасап көрсетеді, сондай-ақ, туындайтын барлық қиындықтарды жеңіп шығуға жеке тәртіппен көмектеседі.

Қашықтық топ
Бұл топты оқыту – қашықтан оқытудың үздік технологияларының, соңғы интерактивтік және мультимедиялық шешімдердің пайдаланылуымен жүргізіледі.

On-line дәрістер (вебинарлар) тыңдаушыға нақты уақыт тәртіптемесінде оқытушымен байланыста болуға, дәріс барысында туындайтын сұрақтарды қоюға, оқытушы мен тыңдаушылар жасап жатқан әрекеттерді компьютердің жұмыс үстелінде таратып көрсетуге мүмкіндік береді. Шәкірттер аса сәтті жазылған вебинарлардың жазбасын кез-келген уақытта көре алады.

EE-learning (электрондық семинарлар) шәкірттерге оқып зерттеліп отырған тәжірибелік мәселелерді тереңірек оқып зерттеуге мүмкіндік береді. Оқытушы кейстердің, жағдаяттық тапсырмалардың шешімін, бағдарламаларды жазу сапасын, жүйелердің баптамаларын жүзеге асыруды ұсынады және бағалайды, сондай-ақ нәтижелерін және тыңдаушылар үшін өзекті болып табылатын сұрақтарды – қашықтан оқыту жүйесіндегі форумда талқылауға ынталандырады.

On-line сынақ – оқып зерттелген материалды меңгеру деңгейін өз бетінше бағалауға көмектеседі, сондай-ақ, оқытушымен барынша мұқият талқылауға және оқып зерттеуге арналған мәселелерді анықтауға көмектеседі. Әрбір пән бойынша қорытынды сынақ қарастырылған.

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:
Жоғары білім туралы (бакалавриат, мамандану, магистратура) немесе кәсіптік орта білім туралы (техникум, колледж) диплом.

Дипломдар мен куәліктер:
Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқуды тәмамдағаннан кейін түлектер таңдап алынған бағыт бойынша еңбек қызметін жүзеге асыруға құқық беретін кәсіптік даярлық туралы диплом алады. Кәсіптік қайта даярлау бағдарламаларында оқуды тәмамдағаннан кейін түлектер таңдап алынған бағыт бойынша еңбек қызметін жүзеге асыруға құқық беретін кәсіптік даярлық туралы диплом алады.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
395 000 тенге
495 000 тенге*
495 000 тенге
295 000 тенге
445 000 тенге*
445 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
200 000 тенге

Толық оқу курсының құны көрсетілген, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.