Стратегиялық даму жөніндегі директор

Стратегиялық даму жөніндегі директор (Chief Strategy Officer) ― компанияның негізгі басшыларының бірі болып табылады. Оның міндеттеріне бизнесті стратегиялық дамыту жобалары мен жоспарларын жетілдіру ғана емес, сонымен қатар олардың іске асырылуын кейіннен бақылау және орын алуы мүмкін тәуекелдерді есептеп шығу кіреді.

Менеджмент және маркетинг бойынша әйгілі оқулықтардың авторы, ОФУ ТТИ профессоры Г.Я. Гольдштейн өзінің «Стратегиялық менеджмент» кітабында келесі анықтаманы береді: «Стратегия ― ұйымның ұйымдық міндеттері мен мақсаттарына қол жеткізу үшін пайдаланылатын ұйымдастырушылық әрекеттер мен басқарушылық тәсілдемелер салты болып табылады».

Стратегиялық даму жөніндегі директор заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, менеджменттің, маркетингтің, макро-және микроэкономиканың, іскерлік әкімшілеудің, банк, сақтандыру, биржа және қаржы істерінің теориясы мен практикасын, өндіріс технологиясының негіздерін, экономикалық үлгілеу әдістерін білуі тиіс. Кәсіпорынның даму жобаларын іске асыру бойынша кәсіпорынның барлық құрылымдарының өзара әрекеттесуін ұйымдастыра білуі тиіс, сондай-ақ кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың барлық құралдарын меңгерген болуы тиіс.

«Стратегиялық даму жөніндегі директор» мамандығы бойынша кәсіптік қайта даярлаудың қашықтық бағдарламасы еңбек қызметінен қол үзбестен, тәжірибеге бағдарланған қажетті білімге, машықтарға және ептілікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл оқу «ВТУ» Мәскеу технологиялық институтының вебинарлары тізбегіне тыңдаушыларды қосуды көздейді және кәсіби тьюторлардың толық қолдауын: курстық жұмыстарды талқылауды және рецензиялауды, электрондық семинарларды өткізуді, тыңдаушылардың сынақпен байланысты мәселелерін шешуді тұспалдайды.

Бағдарламаның мақсаты:
«Стратегиялық даму жөніндегі директор» мамандығы бойынша кәсіптік қайта даярлау бағдарламасының негізгі мақсаты ― тыңдаушыларға тәжірибелік бағдарланудағы қажетті білім беру, менеджердің жеке тиімділігі машықтарына дағдыландыру, кәсіпорынды басқарудың заманауи жүйелерімен, тәуекел менеджментімен, бизнес-үдерістердің реинжинирингімен таныстыру, бизнестің құны мен жобаларын басқаруды үйрету, кәсіпорын үшін қолайсыз салдарға апарып соқтыруы мүмкін қалыпсыз және дағдарыстық жағдайларда оперативті түрде әрекет ету әдістемелерін жетілдіруді үйрету болып табылады.

Бағдарламаның түлектері:
Түлектер ресейлік және шетелдік компанияларда стратегиялық даму жөніндегі директор қызметінде жұмыс істей алады.

Длительность обучения:
от 6 до 8 месяцев.

Требования к абитуриентам:
Диплом о среднем профессиональном образовании (техникум или колледж) или диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет, магистратура и пр.).

Дополнительно:
По факту успешного завершения обучения по программе профессиональной переподготовки слушатели могут быть зачислены на обучение по программе MBA по специальной цене и с возможностью перезачета ряда дисциплин. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Дипломы:
По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, дающий право осуществлять трудовую деятельность по выбранному направлению.

Формы и стоимость обучения:

Заочная с применением ДОТ
345 000 тенге
445 000 тенге*
445 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

Толық оқу курсының құны көрсетілген, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.