Қаржы жөніндегі директор

Қаржы жөніндегі директор (Chief financial officer) ― топ-менеджмент санатындағы басшы. Ол компанияның қаржы саясатын анықтайды және ақша ағындарын жоспарлау және жобалау ісіне жауап береді, уақтылы есептілікті қамтамасыз етеді, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жетілдіреді және жүзеге асырады, мамандардың жұмысын басқарады.

Қаржы жөніндегі табысты директор ұқыпты, жігерлі, тәуелсіз болуы тиіс, стратегиялық ойлау қабілетін иемденуі тиіс, өз ойын нақты жеткізе білуі тиіс, көшбасшы болуы тиіс, бірақ бұл ретте командада жұмыс істей алуы тиіс, маңызды шешімдерді қабылдап, олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алудан тайсалмауы тиіс.

Қаржы жөніндегі директор заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, қаржы нарықтарын талдау әдістерін, кмпанияның қаржылық қызметінің тиімділігін талдау және бағалау әдістерін, қаржы жұмысын бюджеттеуді және ұйымдастыруды білуі тиіс; ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік несиелендіруді, инвестициялар мен қарыз қаражаттарын тарту тәртібін, салықтық, бухгалтерлік және статистикалық есепті білуі тиіс, сондай-ақ бухгалтерлік есеп пен қаржыны басқару саласындағы заманауи ақпараттық және анықтамалық жүйелерді және т.б. білуі тиіс.

«Қаржы жөніндегі директор» мамандығы бойынша кәсіптік қайта даярлаудың қашықтық бағдарламасы еңбек қызметінен қол үзбестен, тәжірибеге бағдарланған қажетті білімге, машықтарға және ептілікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл оқу «ВТУ» Мәскеу технологиялық институтының вебинарлары тізбегіне тыңдаушыларды қосуды көздейді және кәсіби тьюторлардың толық қолдауын: курстық жұмыстарды талқылауды және рецензиялауды, электрондық семинарларды өткізуді, тыңдаушылардың сынақпен байланысты мәселелерін шешуді тұспалдайды.

Бағдарламаның мақсаты:
«Қаржы жөніндегі директор» мамандығы бойынша кәсіптік қайта даярлау бағдарламасының негізгі мақсаты ― тыңдаушыларға тәжірибелік бағдарланудағы қажетті білім беру, менеджердің жеке тиімділігі машықтарына дағдыландыру, кәсіпорынды басқарудың заманауи жүйелерімен, тәуекел менеджментімен, бизнес-үдерістердің реинжинирингімен таныстыру, бизнестің құны мен жобаларын басқаруды үйрету, кәсіпорын үшін қолайсыз салдарға апарып соқтыруы мүмкін қалыпсыз және дағдарыстық жағдайларда оперативті түрде әрекет ету әдістемелерін жетілдіруді үйрету болып табылады.

Бағдарламаның түлектері:
Түлектер ресейлік және шетелдік компанияларда маркетинг жөніндегі директор қызметінде жұмыс істей алады.

Длительность обучения:
от 6 до 8 месяцев.

Требования к абитуриентам:
Диплом о среднем профессиональном образовании (техникум или колледж) или диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет, магистратура и пр.).

Дополнительно:
По факту успешного завершения обучения по программе профессиональной переподготовки слушатели могут быть зачислены на обучение по программе MBA по специальной цене и с возможностью перезачета ряда дисциплин. Каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Дипломы:
По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, дающий право осуществлять трудовую деятельность по выбранному направлению.

Формы и стоимость обучения:

Заочная с применением ДОТ
345 000 тенге
445 000 тенге*
445 000 тенге

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

Толық оқу курсының құны көрсетілген, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.