Ритейлдегі МВА

Әлеуметтік-экономикалық жағдайға қарамастан бөлшек сауданың дамуының шексіз әлеуеті бар. Алайда, нарыққа шығу үшін және онда қызмет етудің ауқымын кеңейту үшін қолайлы сәтті қалайша пайдаланып қалуға болады және жалгерлік мөлшерлемелердің ұдайы құбылуы, сауда заңнамасындағы тәжірибелер, экономикалық тұрақсыздық және онымен байланысты сатып алушылардың төлеу қабілетінің өзгеруі, сұраныс пен тұтынушылық ықыластың маусымдық ауытқулары жағдайында, сондай-ақ жеткізушілер нарығында да, ритейлерлер нарығында да рөлдердің динамикалық қайта бөлінуі жағдайында қандай шешімдерді қабылдаған тиімдірек?

Сауда нүктесін немесе желісін басқарушы өз саудасының көлеміне қарамастан, өз жауапкершілігінің аймағында да, одан тыс аймақта да орын алып отырған ондаған өзгерістерді күн сайын қадағалап отыруға мәжбүр, сондай-ақ, олардан максималды кіріс алу үшін немесе едәуір шығындардан сақтану үшін, көптеген жауапты шешімдерді қабылдауы тиіс.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Бөлшек сауда кәсіпорындарының басқарушылары мен иелеріне;
 • Өзінің жеке сауда нүктесін ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Ритейлдегі мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған, бөлшек сауда кәсіпорындарының бөлімшелерінің басшыларына;
 • Ритейлде қалыптасып танылуды жоспарлаған басқа салалардың қызметкерлеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — бөлшек сауда саласындағы қызметті басқарудың, жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз өз бейімділігіңізді сезініп, дәл осы салада әрі қарай дамуды қаласаңыз, «Бөлшек саудадағы басқару» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Сауда нүктесін/желісін тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар мейрамхана иелері мен мейрамхана бизнесі саласындағы жетекші кеңесшілерден жеке дүкенді немесе сауда желісін ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа дүкенді немесе сауда желісін ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған дүкенді немесе сауда желісін дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз ритейлдің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар мен машықтанулар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге сауда нүктесін немесе желісін ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты, сондай-ақ, бөлшек сауда кәсіпорындарын дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді.

Сабақтың тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Дүкен ашу: аумақты талдау, барынша оңтайлы орналасу нүктесін есептеп шығару, үй-жайды таңдау, келісім-шарттар жасау, ТЭН қалыптастыру, іске қосу циклограммасы және ашылу күнін есептеп шығару және т.б.
 • Даму стратегиясын анықтау: не үшін және қалай жетілдіру керек, нарықтағы жайғасым, сатып алушыларды сегменттеу, мақсатты аудиторияны таңдау, бәсекелік артықшылықтарды басқару, жылы шырайлылық бағдарламаларын жетілдіру және т.б.
 • Дүкенді жоспарлау және жобалау: өзі-өзіне қызмет жасау және қызмет жасаудың дәстүрлі нысаны, үй-жайларды дүкен ретінде қайта құрудың ерекшеліктері, саудалық және саудалық емес аумақтардың арақатынасы, нұсқаушы аумақ, сауда залын бос аймақсыз жоспарлау, сауда залын аймақтандыру, келушілердің ағынын басқарудың жоспарлы әдістері, бетқапты және интерьерді рәсімдеу, түс гаммасын таңдау, навигация және маңдайша жазулар және т.б.
 • Сұрыпталым саясаты және баға белгілеу: сұрыпталымды басқару, twin-ықпалданған әдіспен сұрыпталымды жіктеу, сұрыпталым бойынша мақсаттарды анықтау, сұрыпталымды талдаудың түрлері, сұрыпталымды дамыту және сауда алаңшасын үйлестіру, жеткізушілерді таңдау және олармен жұмыс жасау стратегиялары, ECR стандарттары, босалқы қорларды нормалау және оңтайландыру, болжаудың тәжірибелік әдістері, баға белгілеудің стратегиялары, сатып алушының бағаға қатысты сезімталдығын анықтаудың тәжірибелік әдістемелері және т.б.
 • Мерчендайзинг: сатып алушылық таңдауға әсер ететін факторлар, әлеуетті сатып алушылардың мінез-құлқын талдау және тауарларды орналастыру қағидаттары, сауда залдарын орналастыру тәсімі, «ыстық» және «мұздай» аймақтар, Босалқы қор ережелері және сөрелік кеңістікті бөлу, Орналастырудың ережелері, топтастыру және акценттер, Ұсыну ережелері, тиімді бағалық, жаймасөре, ақпараттық материалдар, қалап шығару қағидаттары; маркасы, бағасы, орамы бойынша көлбеуінен және тігінен қалап шығару, корпоративтік қалап шығару және т.б.
 • Бөлшек сауданы басқару жүйесі: дара дүкен мен бөлшек сауда желісінің құрылымы, санаттық менеджмент жүйесі, өкілеттіктерді бөлу, компания-дүкен-қызметкерлер көрсеткіштері, KPI’s жүйесін жетілдіру, бизнес-үдерістерді оңтайландыру, бизнес-үдерістердің регламенттерін жетілдіру, бөлшек саудадағы бақылауды ұйымдастыру, есептілік және чек-парақтар, Mystery Shopping, қызметкерлерді уәждеудің түрлері және т.б.
 • Қауіпсіздік және автоматтандыру: қауіпсіздік мақсаттары мен жүйесі, шығын көздері, шығынның алдын алу және барынша азайту, қызметкерлермен жұмыс жасау, нысандық тәртіптеме, қауіпсіздік жүйелерінің техникалық құралдары, дүкеннің жұмысын автоматтандырудың негізгі жүйелері, жұмыс істеп тұрған жүйенің тиімділігін арттыру, оперативтік талдау жүйелері, автоматтандыру жүйесін сәтті енгізуге арналған техникалық тапсырма қою және т.б.

Таңдау бойынша семинарлардың арасынан Сіз – өткізуді ынталандыру, мерчендайзинг, жеке сауда маркасын жасау және дамыту секілді сауда қызметінің айтарлықтай маңызды аспектілері туралы қосымша мәліметтерге қол жеткізе аласыз.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Модули специализации (Управление предприятием розничной торговли):

 • Стратегия и тактика розничной торговой точки (48 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Стратегия развития розничного магазина
   • Особенности разработки стратегии розничного магазина
   • Старт ап (start up) и развитие магазинов
   • Позиционирование магазина
   • Сегментация покупателей и выбор целевой аудитории
   • Ассортиментная политика
  • Планировка и проектирование магазина
   • Организация торговой площади
   • Привлечение покупателей в магазин посредством визуального мерчандайзинга
   • Концепция мерчандайзинга магазина
  • Система управления розничным предприятием торговли
   • Организационная структура
   • Система показателей эффективности деятельности
   • Ключевые бизнес-процессы в рознице
   • Контроль и мотивация персонала
   • Обеспечение безопасности розничного магазина
   • Автоматизация деятельности розничного магазина

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трех спецкурсов из представленных ниже):

 • Категорийный менеджмент (16 ак. часов)
 • Стимулирование сбыта в рознице: план, прогноз, рентабельность (16 ак часов)
 • Оценка эффективности и разработка стандарта мерчандайзинга на предприятии розничной торговли (16 ак. часов)
 • Вывод на рынок собственных торговых марок (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.