Медицинадағы МВА

Медицина ғасырлар бойы табысы жоғары қызмет ету салаларының бірі болып табылады. Сонымен қатар ол – бизнестің аса жоғары технологиялық және, тиісінше, шығыны көп салаларының бірі болып табылады, өйткені медицинадағы ғылыми жетістіктер бір орында тұрмайды және қызметкерлер мен пайдаланылатын технологияларға қойылатын талаптардың деңгейі күннен күнге жоғарылап отырады. Ресейдегі медициналық қызметтер нарығын капиталдау – инвесторлардың едәуір қызығушылығын тудыра отырып үздіксіз өсуде, бірақ бұл ретте коммерциялық сектор мемлекеттік сектордың айтарлықтай бәсекелік қысымын сезінуде, әсіресе дағдарыс кезеңдерінде және соның салдарынан тұрғындардың табысының төмендеуіне байланысты.

Медицина саласындағы жеке бизнесті дамытуды «жақтайтын» аса тартымды негіздемелердің, сонымен қатар, көп ресурстарды қажет ететін осындай күрделі нарыққа шығуға «қарсы» ойға жетелейтін негіздемелердің кең ауқымын келтіруге болады. Әйтсе де, шешімдерді қабылдаудың шешуші факторы, әдеттегідей, заманауи медициналық қызмет көрсету қызметінің бүкіл қыр-сырын терең түсінумен және нарықтың ағымдағы жағдайы туралы жете хабардарлықпен толыққан өзіңнің стратегиялық және басқарушылық қабілеттеріңе сену болып табылады.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Медициналық мекемелердің басқарушылары мен иелеріне;
 • Медициналық мекемені ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Медицина саласындағы басқарушылық мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған медициналық мекемелердің бөлімшелерінің басшыларына;
 • Медициналық саладағы басқарушылық қызметке өтуді жоспарлаған басқа салалардың жұмыскерлеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — медицина саласындағы қызметті басқарудың, жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз өз бейімділігіңізді сезініп, дәл осы салада әрі қарай дамуды қаласаңыз, «Медициналық бизнестегі менеджмент» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Медициналық мекемені тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар сарапшылар мен медицина бизнесі саласындағы жетекші кеңесшілерден жеке медициналық мекемені ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа медициналық мекемені ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған медициналық мекемені дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз медициналық бизнестің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар мен машықтанулар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге медициналық мекемені ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты, медициналық қызметтерді дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді. Сабақтың тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Ұйымдық құрылымы және медициналық мекемені басқару жүйесі: медициналық бөлім, сату бөлімі, келісім-шарт бөлімі (сүйемелдеу бөлімі, back office), интерфейстік қызмет (тіркеу орны, Call-орталығы), қаржы қызметі, медицинадағы басқарудың дәстүрлі тәсімдерінің ерекшеліктері, құрылым және бағыныштылық, ұйымның блок-тәсімі, басқарудың негізгі міндеттері, мекеменің барлық блоктарынан және негізгі менеджерлерден апқараттың келіп түсу ағындары, арналар мен ағындардың қосарлануы, ақпаратты талдау және шешімдерді қабылдау механизмдері, өндірістік жиналыстарды өткізу нысандары мен әдістері, шешім қабылдау, шешімнің орындалуын бақылау және т.б.
 • Медициналық мекеменің операциялық қызметі: пациенттердің, құжаттаманың және құралдардың қозғалысы, емдеу-диагностика үдерісінің тиімділігінің реттемесі және критериі, кінәрат-талаптар және оларды шешу институты, коммерциялық мекемелерде медициналық көмек көрсетудің сапасын бақылау және сараптау, қаржы тәуекелдері мен жоғалтулары, сараптаманың құқықтық негізі, интерфейстік қызмет, телефон арқылы байланыс және hall-менеджмент технологиясы, педиатрлық профильдегі емдеу-профилактикалық мекемелеріндегі (ЕПМ) сервисті қамтамасыз етудің ерекшеліктері және т.б.
 • Коммерциялық қызметті басқару: сату бөлімінің атқарымдылығы, клиенттік базаны қалыптастыру, баға саясаты, жеке тіркеу бағдарламаларын қалыптастыру, нозологиялық бағдарламалар, back-office (шоттарды қалыптастыру, статистика, бақылау нүктелері), құжат айналымы, бір рет көрсетілетін қызметтерді жоспарлаудың ерекшеліктері («касса»), кассалық контингенттің ағындарын басқару, «кассалық» контингентпен жұмыс жасау барысындағы тәуекелдер, ерікті медициналық сақтандыру саласындағы коммерциялық қызмет, ақы төлеу нысандары (тәуекелдері мен артықшылықтары), ересектер мен балаларды ерікті медициналық сақтандыру (ЕМС), сақтандыру компанияларының ЕМС-контингентінің ерекшеліктері, өндірістік тәуекелдер, кепілгер-делдал арқылы жұмыс істеу барысындағы жанжал көздері, сақтандыру компаниясымен жұмыс істеуді жоспарлау және жүзеге асыру, СК-мен жұмыс істеу барысындағы баға саясаты, ЕМС-жеке тіркеу бағдарламалары спектрі және нарығы, сату жүйесін құрудың ерекшеліктері, сату арналары, медицинадағы маркетинг, жеке бағдарламалық өнімдерді сату құрылымының қалыптасуындағы мекеме имиджінің рөлі, жылы шырайлылық және ұстап қалу бағдарламалары, бағдарламаларды толықтыру және баға белгілеу, клиентпен кері байланыс арналары, коммерциялық медициналық мекеменің имидж-менеджменті және т.б.
 • Қызмет көрсету стандарттарын енгізу: баға сегментіне қарай сервистік құрамдас бөліктің көлемі, қажетті минимум қағидаты, стандарттардың толығуы, медициналық және сервистік құрамдас бөліктің арақатынасы, сервистік құрамдас бөліктің орындалуын және сапасын бақылау, тиімділік критерийлері, кінәрат-талаптар және оларды шешу институты, сервистің сапасын сараптау институты, сараптаманың құқықтық негізі, педиатрлық бағдарламалардағы Time-менеджмент мәселесі, қаржы тәуекелдері мен жоғалтулары, әр-түрлі деңгейде өндірістік қызметкерлер тарапынан сервистік құрамдас бөліктің қамтамасыз етілуі.
 • Қаржыны басқару: start-up-тан бастап, операциялық залалсыздыққа дейінгі даму заңдылықтары, бизнес-жоспарлау және бюджеттеу, дамудың сыни нүктелері, тәуекелдік басқару, «жоспарлы антидағдарыс», қаржылық және кадрлық мәселелердің басымдылығы.
 • Автоматтандыру жүйесін енгізу: IT-жобаны құрудың мақсаты және міндеттері, бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, мекемені ашу кезеңіндегі құру әдістемесі, жұмыс істеп тұрған ЕПМ жағдайындағы іске қосу әдістемесі, қызметкерлерді іріктеу және даярлау, IT-жоба шеңберіндегі жұмыстарды реттемелеу.

Сонымен қатар, өзіңіздің жеке мақсаттарыңызға қарай Сіз факультативтік модульдерден өте аласыз және медициналық сақтандыру, медициналық мекеменің қызметін қаржылық жоспарлау, медициналық бизнестің құқықтық негіздері және жеке медициналық орталықтарды бизнес-жоспарлау салаларындағы өз танымыңыздың және тәжірибелік машықтарыңыздың ауқымын кеңейте аласыз.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план программы MBA в медицине

Модули специализации (Управление медицинской клиникой):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (48 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Управление медицинской клиникой: организационная структура, ключевые задачи менеджмента
 • Коммерческая деятельность медицинского центра
 • Управление персоналом медицинского центра
 • Специфика комплекса маркетинга
 • Бюджетирование и IT-решения для медицинского центра

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Медицинское страхование (16 ак. часов)
 • Правовые вопросы медицинского бизнеса (16 ак часов)
 • Исследование рынка и бизнес — планирование медицинского центра (16 ак. часов)
 • Экономика медицинского учреждения (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.