Мейманхана бизнесіндегі МВА

Мейманхана бизнесі — экономикалық құлдырау кезеңдерінде де өзінің инвестициялық тартымдылығын жоғалтпайтын, белсенді дамып отырған сала болып табылады. Ресей мен ТМД елдерінде мейманхана қызметі нарығы жуырда ғана қалыптасты және осы күнге дейін бірқатар сегменттерде төмен деңгейде толығуымен сипатталады.

Орташа сегменттегі тиісті ұсыныстардың жетіспеушілігі мен кез-келген сыныптағы шағын мейманханаларды таңдаудың мардымсыздығы – туристік белсенділіктің қарқынды өсуі барысында ерекше білініп отыр, бұл ретте талдаушылар аймақтардың дамуына байланысты меймандостық саласындағы қызметке деген сұраныстың артуын болжауда.

Мейманхана бизнесінің өзі — нарықтың серпінді түрде өзгеріп отыратын беталыстарына сәйкес, жұмыстың инновациялық нысандарын ұдайы дамыту мен іздеуді қажет ететін және жоғары технологиялық менеджментпен сипатталатын тартымды сала болып табылады.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау кімге ұсынылады?

 • Мейманханалардың басқарушылары мен иелеріне;
 • Өз ісін ашуды жоспарлаған кәсіпкерлерге;
 • Саладағы мансабын әрі қарай дамытуды жоспарлаған мейманхана менеджерлеріне;
 • Мейманхана бизнесіне өтуді жоспарлаған кез-келген саланың менеджеріне.

Дәл осы оқу бағдарламасын таңдау неліктен ұсынылады?

Бұл бағдарламаның басым мақсаты — мейманхана бизнесі саласындағы қызметті басқарудың, жоспарлаудың және жүзеге асырудың арнаулы машықтарын оқып зерттеу болып табылады. Егер Сіз өз бейімділігіңізді сезініп, дәл осы салада әрі қарай дамуды қаласаңыз, «Мейманхана бизнесін басқару» бағдарламасында оқу Сізге келесілерді ұсына отырып, өз мақсаттарыңызға қысқа жолмен қол жеткізуге көмектеседі:

 • Мейманхана кешенін/бөлімін тиімді басқаруға арналған түбегейлі білім мен машықтар;
 • Көпжылдық сәтті басқарудағы тәжірибесі бар мейманхана иелері мен мейманхана бизнесі саласындағы жетекші кеңесшілерден жеке мейманхананы ашу және дамыту жөніндегі ұсыныстар;
 • Жаңа мейманхананы ашуға арналған немесе жұмыс істеп тұрған мейманхананы дамыту стратегиясын жетілдіруге арналған бизнес-жоспарды құру барысында тәжірибелі мамандардың жеке көмегі;
 • Осы салада және одан тыс салаларда келешектік іскерлік байланыстарды қалыптастыру мүмкіндігі.

Сонымен қатар, екі жылдық оқудың барысында Сіз жалпы MBA-білімін аласыз және кез-келген ұйымды басқарудың операциялық және стратегиялық деңгейлерінде тиімді шешімдерді қабылдауға қабілетті дженералист-басшыны даярлаудың толыққанды курсынан өтесіз. Егер Сіз мейманхана бизнесінің ауқымынан шығып, басқа бір іспен айналысуды қалайтын болсаңыз, игерілген білім мен машықтар кез-келген салада табысқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Оқу бағдарламасының арнаулы бөлігі нені қамтиды?

Бағдарламаның арнаулы бөлігі күндізгі семинарлар мен машықтанулар нысанында ұйымдастырылған. Үздік кеңесшілер мен кәсіби сарапшылар Сізге мейманхананы ашумен, операциялық қызметін жоспарлаумен және іске асырумен байланысты, меймандостық қызметтерді дамытумен және нарықта жылжытумен байланысты нәрселердің барлығын тәптіштеп айтып береді, сондай-ақ кез-келген мейманхананың қызметіндегі көптеген үдерістерді тиімді басқаруды үйретеді.

Сабақтың тақырыптары келесілерді қамтиды:

 • Қаржыны басқару: мейманхананың ашылу кезеңінде бюджеттік болжауды жасау, пайда мен шығындар бюджеті, шығындарды бақылау, пайданы басқару, жалпы операциялық кіріс, маржиналдық табыс, қосымша кіріске қол жеткізу әдістері және т.б.
 • Сатуларды басқару және маркетингілік стратегия: маркетингілік жоспарлау, негізгі және қосымша қызметтердің баға белгілеу қағидаттары, сату арналарын анықтау және оңтайландыру, брэндті жетілдіру және нарықта жайғастыру, әр-түрлі санаттағы меймандармен жұмыс жасау критерийлері, шылы шырайлылық жүйесін енгізу және т.б.
 • Материалдық-өндірістік босалқы қорларды басқару: шығындарды жоспарлау, түгендеу рәсімдері, сатулар жүйесі, тұрғын бөлмелері мен ванна бөлмелерін жиынтықтау, нөмірлік қордың қызметтерінің сұрыпталымы, униформа, жиыстыру материалдары мен жабдықтары және т.б.
 • Қабылдау және орналастыру қызметінің жұмысын ұйымдастыру: құрылымы және басқа бөлімшелермен өзара әрекеттесу, мейманханалық қызметтерді ұсынудың заңгерлік аспектілері, жұмыс құжаттамасының нысандары, Front Office операциялық басқару жүйесін таңдау, брондау қызметінің, консьерждердің, белмендердің және телефон операторларының операциялық рәсімдері және т.б.
 • Нөмірлік қор қызметінің жұмысын ұйымдастыру (Housekeeping): ұйымдық құрылымы және мейманхананың басқа қызметтерімен өзара әрекеттесу, жұмысты жоспарлау, жиыстырудың салалары мен түрлері, қызметкерлердің міндеттері және бақылау жүйесі, қызметтің бақылау құжаттамасы мен рәсімдерін бақылауды жүргізу, менеджерлердің функциялары және т.б.
 • Мейманханадағы қоғамдық тамақтандыру қызметінің жұмысын ұйымдастыру (FOOD & BEVERAGE): қызметтің құрылымдық бөлімшелері, негізгі мейрамхана, кешкі мейрамхана, бар, мини-бар, нөмірге жеткізу, асүй, азық-түлікпен жабдықтау қызметі, мейманхананың типіне қарай қызметтің тұжырымдамасы, жұмыс құжаттамасы, операциялық басқару жүйесін таңдау, команданы құру қағидаты және т.б.
 • Қауіпсіздік қызметінің жұмысын ұйымдастыру: мейманхананың қауіпсіздігін қамтамасыз ету нысандары мен субъектілері, компанияның мүдделеріне төнетін сыртқы және ішкі қауіптер, қауіпсіздік жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс жасауының қағидаттары, швейцарлар қызметі және күзет қызметі, түнгі аудит, стандартты емес жағдайлар және оларды бақылау және т.б.
 • Операциялық стандарттарды енгізу: корпоративтік мәдениет, қызмет көрсету сапасына аудит жасау, қызметкерлерді кәсіби даярлау, уәждеу және ұстап қалу, қызметкерлердің жұмысына талдау жасау, мейманмен кері байланыс, «Құпия мейман» әдісі бойынша адуит жасау (BRAND STANDARTS AUDIT) және т.б.

Сонымен қатар, өзіңіздің жеке мақсаттарыңызға қарай Сіз факультативтік модульдерден өте аласыз және мейманханалардың қызметін қаржылық жоспарлау, мейманханалық маркетинг немесе шағын мейманханалық бизнесті ұйымдастыру саласындағы өз танымыңыздың және тәжірибелік машықтарыңыздың ауқымын кеңейте аласыз.

Мейманханалық бизнесті басқарудағы шетелдік тәжірибе

Негізгі оқу бағдарламасына қосымша ретінде Сіз халықаралық машықтануларға қатыса аласыз және осы саладағы үлкен тәжірибесі бар елдердегі – Швейцариядағы немесе Франциядағы мейманханалық бизнесті басқару стандарттарымен таныса аласыз. Машықтану барысындағы семинарлар мен шеберлік сыныптарын – шағын мейманханалардан бастап, әлемге танымал люкс сыныбындағы желілерге дейінгі әр-түрлі санаттағы мейманханалардың тәжірибелі иелері мен басқарушылары жүргізеді. Тыңдаушылардың шет тілінде сөйлейтін оқытушылармен және мейманхана қызметкерлерімен тілдесуінің әрбір кезеңінде өзара қатынасудың тиімділігі – жоғары кәсіби аудармашылардың жұмысының арқасында қамтамасыз етіледі.

Бағдарламаның оқу жоспарымен танысыңыз

Учебный план программы MBA в отельном бизнесе

Модули специализации (Управление гостиничным бизнесом):

Совершенствование основных бизнес-процессов в медицинском бизнесе (40 ак. часов — 1 очная сессия):

 • Организация работы службы приема и размещения, номерного фонда отеля
 • Организация работы службы Housekeeping
 • Организация работы службы общественного питания в гостинице (FOOD & BEVERAGE)
 • Организация работы службы продаж
 • Организация работы службы безопасности и системы безопасности в сфере гостеприимства

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):

 • Управление доходностью отеля (16 ак. часов)
 • Управление продажами гостиничных услуг, в т.ч. средствами е-коммерции (24 ак часа)
 • Арт-отели в гостиничном бизнесе (16 ак. часов)
 • Управление мини-отелем (Малым гостиничным бизнесом) (16 ак . часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право

 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Микроэкономика и Макроэкономика
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития. Элемент курса «Международный бизнес»
 • Правовые основы предпринимательской деятельности
 • Основы безопасности бизнеса*

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера
 • Управление временем
 • Навыки эффективного общения
 • Навыки публичных выступлений
 • Психология деловых отношений
 • Имидж делового человека
 • Лидерство и харизма
 • Управление без стресса

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Человек в организации. Функция мотивации
 • Коммуникации в организациях
 • Конфликты и стрессы
 • Проектирование работы
 • Построение организационных структур
 • Разработка и принятие управленческих решений

4. Организационное поведение

 • Введение в организационное поведение. Элемент курса «Эволюция управленческой мысли. Системный подход к управлению»
 • Методология анализа организационного поведения
 • Процессы восприятия и управление впечатлением
 • Личность и психологические установки
 • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы
 • Индивидуальное и организационное научение
 • Групповая динамика
 • Власть, влияние и лидерство в организации

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
 • Финансовая отчетность предприятия
 • Маржинальная прибыль. Точка безубыточности. Операционный рычаг
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом
 • Финансовое планирование и прогнозирование*

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений
 • Принятие рациональных и креативных решений*
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс)

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель
 • Ценообразование (Price)
 • Место распространения (Place)
 • Продвижение (Promotion)
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс)
 • Маркетинг услуг

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом
 • Подбор персонала
 • Адаптация персонала
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании
 • Управление по компетенциям (мастер-класс)*
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс)
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс)
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой (мастер-класс)

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в международные стандарты финансовой отчётности (IFRS)
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете
 • Налогообложение для менеджера*
 • Построение системы управленческого учета
 • Управленческий учет и принятие решений
 • Бюджетирование и контроль затрат*

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации
 • Создание и формализация стратегии
 • Базовые типы стратегий
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности
 • От конкуренции к стратегии Голубого океана*
 • Бизнес-планирование*

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг
 • Функциональные маркетинговые стратегии
 • Многообразие подходов к сегментированию (мастер-класс)
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (мастер-класс)
 • Промышленный маркетинг (мастер-класс)
 • Маркетинговые исследования*
 • Маркетинговый план
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности
 • Концепция международного маркетинга
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс)
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент
 • Проектирование товаров и услуг
 • Управление качеством
 • Управление цепями поставок
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов*
 • Складская логистика (мастер-класс)

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну)
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс)
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс)

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение
 • Классификация ИС
 • Управление информационными системами

15. Спецкурсы

 • Управление проектами
 • Введение в риск-менеджмент
 • Электронная коммерция и интернет-маркетинг
 • Управление стоимостью бизнеса
 • Управление инновациями
 • Бережливое производство. Кайдзен-технологии.
 • Деловой английский язык
 • Технология трудоустройства

Ряд спецкурсов регулярно проводится в формате вебинаров и видеоконференций: совершенствование навыков проведения переговоров и продаж, бизнес-этикет, современные технологии управления проектами и процессами, современные тенденции управления персоналом и др.

Работа над учебными текущими проектами и выпускному проекту — 300 ак. часов

 • Представление, обсуждение и защита итоговых заданий/проектов по всем модулям
 • Участие в дискуссионных веб-семинарах и видеоконференциях в форумном пространстве СДО
 • Прохождение тестирования по 15 модулям программы (на каждом модуле за исключением 6-го и 15-го предстоит сдать 4 теста).
 • Разработка и защита дипломного проекта.

*В приложение к дипломам будут включены дисциплины с тем же названием, что и 14 базовых модулей, плюс ряд дисциплин, отмеченных «звездочками».

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:

 • Аяқталған жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 2 жылдан артық.

Дипломдар:

Салалық MBA бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін әрбір түлек екі диплом алады:

 1. Іскерлік әкімшілеу шебері — Master of Business Administration (MBA) қосымша біліктілігінің берілгендігін куәландыратын диплом.
 2. Master of Business Administration дәрежесінің берілгендігі туралы UNESCО логотипі бар диплом ағылшын тілінде, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу
2 күндізгі сессиямен Мәскеуде
Демалыс күндік топта сырттай оқу
1 күндізгі сессиямен Мәскеуде және
1 күндізгі сессиямен шетелде
1 095 000 тенге
(1 345 000 тенге)
1 345 000 тенге
1 245 000 тенге
(1 845 000 тенге)
1 845 000 тенге

Құнына толық оқу курсы (2 жыл) кіреді, қосымша төлемдер жоқ;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.