Менеджмент

Менеджмент магистрі әр-түрлі меншік нысанындағы ұйымдарды басқару саласында және менеджменттің жекелеген атқарымдық салаларында тиімді тәжірибелік және талдаушылық қызметке даярланған (адам ресурстарын басқару, маркетинг, операциялық менеджмент және т.б.). Ол жалпы, стратегиялық және атқарымдық менеджмент салаларында қызмет етудегі терең кәсіби білімді және машықтарды иемденеді, ал бұл – атқарушылық топ-менеджмент деңгейінде де, директорлар кеңесі деңгейінде де талдаушылық қызметті жүзеге асыруға, жоспарлауға және тиімді стратегиялық және оперативтік шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді.

Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының үшінші буынымен танысыңыз (ФГОС-3) →

Магистратура бағдарламалары