Электр энергетикасы және электр техникасы

Магистратура бағдарламалары энергетика және электр техникасы салаларындағы кәсіпқойларды даярлауға арналған. Білім беру бағдарламаларының мазмұны – электр энергетикасы мен электр техникасының қазіргі таңдағы жағдайына және даму бағыттарына сәйкес келеді. Түлек ғылыми-зерттеушілік, жобалау-құрастырушылық, ұйымдық-басқарушылық және өндірістік қызметтегі машықтарға қол жеткізеді.

Осы бағыт бойынша магистрлердің кәсіптік мүдделері – электр энергиясын өндіруге, беруге, үлестіруге, түрлендіруге, қолдануға арналған, энергия ағындарын басқаруға арналған және осы үдерістерді жүзеге асыратын элементтерді, құрылғыларды және жүйелерді жетілдіруге және жасап шығаруға арналған адам қызметінің техникалық құралдарының, әдістерінің және тәсілдерінің жиынтығын қамтиды.

Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының үшінші буынымен танысыңыз (ФГОС-3) →

Основная образовательная программа по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника