Экономика

Магистратура – білім берудің алты бағдарламасы бойынша күндізгі және сырттай оқу түрлерінде, біліктілігі жоғары экономисттерді даярлауға бағытталған:

Экономика магистрі ұйымдастырушылық-басқарушылық, есептік-талдаушылық, бақылаушылық-ревизиялық, ғылыми-зерттеушілік және педагогикалық жұмысты жүргізу үшін тереңдетілген, іргелі және кәсіптік даярлықты қажет ететін қызметке даярланған. Кез-келген магистрлік бағдарламаны игеру – аспирантураға, кандидаттық диссертацияны қорғауға жол ашады.

Федералдық мемлекеттік білім беру стандарттарының үшінші буынымен танысыңыз (ФГОС-3) →

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика