Магистратура

Мәскеу технологиялық институтының магистратурасы жоғары білімі бар тұлғаларға магистрлік бағдарламалардың кең ауқымымен 4 бағыттың бірінде оқуын жалғастыруды немесе жаңа кәсіби саланы игеруді ұсынады. Оқу 2-2,5 жылға созылады және магистр дәрежесінің берілуімен аяқталады. ҚББТ-ның пайдаланылуымен сырттай оқу түрі қолданылады.

Біз Сізге қашықтан жоғары білім алу мүмкіндігін қарастыруға кеңес береміз, ал бұл – Сізге еркін тәртіптемеде оқуды жалғастыра отырып, жоғары оқу орнындағы оқуды еңбек қызметімен үйлестіруге мүмкіндік береді.

Өзіңіз қалаған бағытты таңдаңыз:

Менеджмент

Менеджмент

Магистр менеджмента подготовлен к эффективной практической и аналитической деятельности в области управления организациями различной формы собственности и отдельных функциональных областей менеджмента (управление человеческими ресурсами, маркетинг, операционный менеджмент и т.д.). Он обладает углубленными профессиональными знаниями и навыками деятельности в области общего, стратегического и функционального менеджмента, позволяющими осуществлять аналитическую деятельность, планирование и принимать эффективные стратегические и оперативные решения как на уровне исполнительного топ-менеджмента, так и на уровне совета директоров.

Узнайте больше о кафедре →

Экономика

Экономика

Магистр экономики подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки для проведения экономических исследований, управления финансами, разработки финансово-экономических стратегий и работы на ответственных должностях финансового директора, главного бухгалтера, экономиста, финансового аналитика, инвестиционного управляющего в коммерческих и государственных организациях различных отраслей, в банковских, страховых, инвестиционных, аудиторских и консалтинговых компаниях.

Узнайте больше о кафедре →