Мейманханалық-туристік бизнес

Жаһандану үдерісі, сондай-ақ, көптеген туристтер үшін қол жетімді қозғалу құралдары – туристік белсенділіктің қарқындылығының артуына жағдай жасайды, ал бұл – мейманханалық-туристік бизнесті басқару жөніндегі білікті мамандарға деген сұраныстың өсуіне апарып соқтырады.

Бұл профильдің студенттері келесі пәндерді оқиды:

 • тарих, философия, логика, құқықтану, социология, психология, шет тілі, іскерлік қатынасу, экономика;
 • математика, статистика, ақпараттық технологиялар, басқару жүйелерін зерттеу, операцияларды зерттеу, жүйелік талдау, басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері.

Оқу барысында келесілерге ерекше назар аударылады: маркетинг, менеджмент теориясы, жобаларды басқару, инновациялық менеджмент, есепке алу және талдау, қаржы менеджменті, адам ресурстарын басқару, бизнес-үдерістерді үлгілеу, инвестициялық талдау және т.б.

Профильдің арнайы пәндерінің құрамына келесілер кіреді:

 • жарнама негіздері, сапаны басқару, бизнес-үдерістерді үлгілеу, логистика, іскерлік коммуникациялар;
 • кәсіпкерлік негіздері, өндірісті ұйымдастыру және басқару, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдау, салық және салық салу, бизнес-жоспарлау.

Таңдау бойынша оқылатын пәндердің арасынан келесілер оқылады: сервисология негіздері, мейманханалық-туристік индустриядағы кәсіпорынның менеджменті, мейманханалық-туристік индустриядағы маркетинг, брендті басқару, сатуларды басқару, тұтынушылардың жүріс-тұрысы, баға белгілеу және т.б.

Оқудың нәтижесінде түлек келесі қабілеттерді иемденеді:

 • сұлулық және фитнес индустриясындағы жаңа нарықтық мүмкіндіктерді іздеуді жүзеге асырады, жаңа жобалардың бизнес-жоспарларын жетілдіреді және ұсынады;
 • жаңа мейманханаларды, қонақ үйлерді, туристік компанияларды және басқа да кәсіпорындарды құрады және қолда бар құрылымдарды дамытуды жүзеге асырады (соның ішінде, желілік құрылымдарды қоса есептегенде);
 • мейманханалық-туристік кешен кәсіпорындарының оперативтік қызметін ұйымдастырады;
 • мейманханалық-туристік бизнестегі жаңа жобаларды, брендтерді, желілерді, қызметтерді жылжытады.

Жұмысқа орналасу:

Оқуды тәмамдағаннан кейін, осы профильдің түлектері мейманханалық-туристік индустрияның әр-түрлі қызмет ауқымындағы компанияларында жоспарлау, даму, маркетинг және жарнама, сату бөлімдерінде келесі қызметтерде табысты жұмыс істейді:

 • бөлімдердің маманы және менеджері, кәсіпкер және кәсіпкерлік командалардың мүшесі.


Оқудың ұзақтығы:
2,5 жылдан 4,5 жылға дейін.

Абитуриенттерге қойылатын талаптар:
Жалпы (толық) орта білім туралы аттестат (11 сынып) немесе орта кәсіптік білім туралы диплом (техникум немесе колледж). Қажет болған жағдайда, бірыңғай мемлекеттік емтиханның (БМЕ) нәтижелері.

Дипломдар:
«Мейманханалық-туристік бизнестегі іскерлік әкімшілеу бакалавры» бағдарламасы бойынша оқуды тәмамдап, дипломдық жобаны қорғағаннан кейін Сіз екі диплом аласыз:

 1. РФ-ның мемлекеттік үлгідегі бакалавр дипломы.
 2. Бизнес-әкімшілеу бакалавры дәрежесінің (Bachelor of Business Administration) берілгендігі туралы халықаралық үлгідегі диплом, сондай-ақ, дипломға арналған жалпыевропалық қосымша (Diploma Supplement), ағылшын тілінде, шетелдік ұйымдарда ұсыну үшін қосымша аударудың немесе куәландырудың қажеті жоқ.

Оқудың түрлері және құны:

Демалыс күндік топта сырттай оқу ҚББТ-ның қолданылуымен сырттай оқу
395 000 руб.
(600 000 руб.)*
600 000 руб.
169 500 руб.
(279 500 руб.)*
279 500 руб.

*Бағалар [check_your_javascript_for_see_date_and_project]

1 жылдық оқудың құны көрсетілген;
Бастапқы жарнасы 0%-дан басталатын, 36 айға дейінгі мерзімге білім беру несиесі ұсынылуы мүмкін.