Кітапхана және оқу залы

Moscow technological institute студенттерінің иелігінде кітапхана мен компьютерлендірілген жұмыс орындарымен жабдықталған заманауи оқу залы бар.

Кітапхананың жалпы қорында оқудың бүкіл бағыттары бойынша 60000 данадан астам ғылыми және оқу әдебиеттері, салалық энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар, библиографиялық және ақпараттық басылымдар табылады. Ғылыми және кәсіби отандық әрі шетел мерзімді басылымдарына жазылым 50-ден астам атауды қамтиды.

Moscow technological institute дербес басылымдар мен баспалық нұсқалардың аналогтарынан тұратын ірі электрондық кітапханалардың біріне ие. Кітапхана әр студентке әлемнің кез келген нүктесінен қолжетімді бола алады және міндетті түрде РФ пен халықаралық қауымдастықтың заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес қалыптастырылады.

Білім беру, ғылыми және басқару үдерістерін толығымен ақпараттық қамтамасыз ету мақсаты болып табылатын институттың жалпы стратегиялық дамуы шеңберінде МТІ мамандары барлық негізгі кітапханалық үдерістерді автоматтандыруға мүмкіндік беретін «Электронды кітапхана» бағдарламасын әзірлеп, іске ендірді.

Қашықтан оқыту технологияларының ақпараттық қорларының негізгі құрауыштары болып табылады:

  • ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиет;
  • институттың профессорлық-оқытушылық құрамымен дайындалған электрондық оқулықтар, монографиялар, дәріс конспектілері, оқу пәндерін зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар, тестілік және практикалық тапсырмалар банкі;
  • мамандарды бейінді дайындаудың мазмұнды бөлігін қамтитын мерзімді басылымдар қоры;
  • орталық және жергілікті қоғамдық-саяси басылымдар;
  • анықтамалық-библиографиялық, аудармалық және басқа да материалдар.

МТІ электронды каталогы орыс және шетел тілдеріндегі кітапхана қорын құрайтын барлық құжат түрлерінің библиографиялық жазуларын қамтиды, үнемі жаңа қорлармен толықтырылып, 20 000-нан астам атаудан тұрады.

Электронды каталог жете әзірлеу сатысында.

Пайдалы қорлар