Ынтымақтастық туралы ұсыныс

МТІ мақсаттары

 • Көпдеңгейлі кәсіби білім берудегі барлық әлеуметтік қабат өкілдерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру;
 • Білім беруді ұйымдастырудың компаундылық (бірлескен) сызбасы бар ғаламдық білім беру жүйесін құру және оны басқаруды жөнге салу;
 • Академиялық ауыстырулар жүйесін дамыту;
 • Дүниежүзілік қауымдастықтың бірыңғай ақпараттық-білім беру ортасын құру;

МТІ-мен ынтымақтастық орнатқан ұйымдарға ұсынылатын басымдылықтар

 • Оқу мақсатындағы толық мәтінді қорлардың интегралды электрондық кітапханасы (100 Гб-тан және 20 000 атаудан астам);
 • Әр пән бойынша құрылымдалған оқытушы-кеңесшілердің интегралды базасы; Білім бақылаудың корпоративтік шараларына арналған әр пән бойынша тест тапсырмаларының (АСТ және ФЭПО) интегралды базасы (оф-және он-лайн тестілеу);
 • МТІ корпоративтік ақпараттық порталы құрамындағы типтік веб-сайт (тегін хостинг және қомақты дискілік кеңістік);
 • Контингентті «Ресейлік ашық білім беру порталы», LMS Moodle және Learning Space федералдық білім беру порталының құралдарымен интернет-оқытудың сервистік мүмкіндіктерін тегін пайдалану.

Ынтымақтастықтың ықтимал түрлері

 • Ресей Федерациясы, ТМД мемлекеттері мен басқа да елдердің аумағында бірыңғай маркетингілік саясатты қамтамасыз ету мақсатында, кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру саласындағы білім беру жобаларын іске асыру бойынша МТІ мүдделерін таныту және қорғау;
 • Қашықтан оқыту технологиялары қолданылатын барлық білім беру бағдарламаларын іске асырудың ұйымдастыру-әдістемелік және телекоммуникациялық шарттарын қатамасыз ету үшін, МТІ аумақтық бюросын (аумақтық қатынау орнын) құру, бюроны құру үшін білім беру лицензиясы талап етілмейді;
 • Білім беру франчайзингі шартын жасасу, ол бойынша серіктес МТІ бағдарламалары, технологиялары бойынша және оның бақылауымен сенімді әрі сертификатталған білім берумен айналысады, серіктестің білім беру лицензиясы болған жағдайда, «қос диплом» бағдарламасының болуы, сондай-ақ серіктес пен МТІ-ның бірлескен бөлімшесінің құрылуы мүмкін;
 • Орта мектептің 10-11 сыныптары негізінде МТІ лицей сыныптарын құру;
 • Серіктестің білім беру қызметтерін, бағдарламалары мен басқа өнімдерін МТІ-ның бүкіл – өңірлік және халықаралық желісі бойынша ілгері жылжыту және іске асыру үшін, білім беру провайдингі шартын жасасу;
 • МТІ-ның білім беру-консалтингілік қызметтерін, бағдарламалары мен басқа да өнімдерін серіктестің өңірінде немесе ол үшін басым болып саналатын білім саласында ілгері жылжыту және іске асыру үшін, бірлескен білім беру немесе консалтингілік көпфункционалдық ұйым құру, бұл жағдайда серіктес-ұйым еншілес болып саналып, МТІ-ның толық құқылы стратегиялық серіктесіне айналады.
 • МТІ-ның бакалаврлар мен магистрларды дайындаудың білім беру бағдарламалары бойынша ашық білім беру жүйесінде (МТІ АБЖ) оқыту мен консалтингіге ұйымдастыру-әдістемелік қолдау көрсетілуін, МТІ студенттері мен тыңдармандары үшін МТІ АБЖ-не аумақтық қатынау орындарының ұйымдастырылуын, сондай-ақ жоғарғы оқу орны мүдделерінің танылып, қорғалуын растайтын ұйымдастырушылық сертификаттау.

Шарттар мен келісімдер

Бас келісімдер

Білім беру саласында ынтымақтастық туралы келісім (жоба)
Академиялық ынтымақтастық туралы келісім (жоба)
МТІ өкілдігі мен мүдделерін қорғау туралы шарт (жоба)

МТІ аумақтық бюросын (аумақтық қатынау орнын) құру. Бюро үшін білім беру лицензиясы талап етілмейді.

Дүниежүзілік технологиялық университеттің ашық білім беру жүйесіне аумақтық қатынау орнын ұйымдастыру бойынша ақылы қызмет көрсету шарты (жоба)
Қосымша келісім (жоба)

Білім беру франчайзингі шарты. Серіктес пен МТІ-ның бірлескен бөлімшесінің құрылуы мүмкін.

Ашық үздіксіз көпдеңгейлі кәсіби білім саласында ынтымақтастық туралы шарт (жоба)
Ынтымақтастық қағидалары мен қаржылық есептесулер тәртібі туралы келісім (жоба)
Ақпараттық қорларға қатынау туралы келісім (жоба)
«МТІ 1С: Ақылы білім есебі» бірыңғай жүйесінде жұмыс туралы келісім (жоба)
Орта кәсіби білім беру мекемелерімен ынтымақтастық туралы шарт (жоба)
Орта мектеп оқушыларына үздіксіз кәсіби білім беру жүйесін құру және дамыту бойынша ынтымақтастық туралы шарт (жоба)

Орта мектептің 10-11 сыныптары негізінде МТІ Лицей сыныбын құру
Консультациялық қызмет көрсету шарты (жоба)
Өтініш (жоба)
Сертификат (жоба)

Білім беру провайдингі туралы шарт. Сіздің білім беру қызметтеріңізді «ДТУ» МТІ ЖКБ ҒБМ бүкіл желісі бойынша ілгері жылжыту және іске асыру (Ресей Федерациясы, ТМД және қиыр шет елдері).

Білім беру провайдингі туралы шарт

Ұйымдастырушылық сертификаттау. Бакалавр/магистр ашық білім беру жүйесінде оқыту және консалтингіге ұйымдастыру-әдістемелік қолдаудың жүргізілуін растайды.

2008 ж. 24 қарашадағы №05-04-117 Ұйымдастырушылық сертификаттау туралы ереже.

Деректемелер:

Есеп шот (RUB)
Есеп шот (USD)
Есеп шот (EUR)

МТІ-мен серіктестік

Теріңіз де, табылғандаардың арасынан таңдаңыз.